Foto: Widerøes Flyveselskap A/S / Anno Norsk skogmuseum

Et nytt nabolag på historisk grunn

Ælvebruket har fått navn etter det gamle tømmerbruket som lå på tomta. Geithus bruk var det første byggetrinnet i det som skulle bli en storsatsing i området. Sånn ble det ikke.

En storsatsing i Modum

Union Co. ble grunnlagt i 1873 ved Damfoss i Skienselva. Bedriften omfattet opprinnelig tresliperi og papirfabrikk, og senere også sulfittcellulosefabrikk. I 1890 anla Union Skotfoss Bruk i Skien, og ble ledende innen norsk treforedling. Etter andre verdenskrig opplevde Union 25 år med solide resultater. I den perioden utvidet konsernet eierinteressene også utenfor Skien. Et av de største satsingsområdene var Modum. Planen var å etablere treforedlingsvirksomhet på eiendommene Skredsvik og Geithus bruk. 

4 planlagte byggetrinn

Det første byggetrinnet omfattet tømmermottak med renseri. Renseriet skulle få en kapasitet på 130.000 kubikkmeter fastmasse, og avgi rundt 50.000 kubikkmeter bark. Til barken skulle det bygges et eget forbrenningsanlegg. Andre byggetrinn skulle bli et sliperi, mens tredje byggetrinn var en papirfabrikk som skulle levere ca. 80.000 tonn papir i året. Fjerde og siste byggetrinn var en ny cellulosefabrikk.

270 meter lang kabelkranbane
Den ble revet for over 30 år siden, men mange fra området husker fremdeles den store kabelkranbanen på Geithus bruk. Den 270 meter lange banen besto av to parallelle rekker av armerte betongsøyler med horisontale dragere på toppen. På disse dragerne var det skinner fortømmerkrana. Krana kunne løfte bunter med tømmerstokker, kalt “moser”, på opptil 30 tonn.

Foto: Svendsen, Arne / Anno Norsk skogmuseum

Bare ett trinn ble realisert

Det var bare det første byggetrinnet med tilhørende kabelkranbane og sidespor fra jernbanen som så dagens lys. Geithus bruk sto ferdig i 1967, og var i drift i ca. 10 år. 1970-årene skulle vise seg å bli en tøff periode for denne industrien. Union valgte derfor å prioritere modernisering og kapasitetutvidelse av hovedanlegget i Skien over satsingen i Modum.

Fra industri­arbeid til hjemmekos

Etter nedleggelsen av driften på Geithus bruk, har lokalene blant annet blitt brukt som lager. Nå skal den gamle industritomta igjen fylles med liv, når den blir hjem for den største boligsatsingen i Geithus noensinne.

Kilder: digitalmuseum.no, TV Modum og SNL (Store Norske Leksikon)